Paslaugos

Projektų valdymo mokymai

project-management, training
Nuotraukos autorius Michael Göthe
project-management, training
Nuotraukos autorius Michael Göthe
Mokymuose derinu praktinius elementus iš turimų PMI, IPMA, AXELOS sertifikatų, mokslų daktaro studijų ir naujausių projektų valdymo srities publikacijų.
Sudarau mokymus pagal poreikius. Mokymo temų pavyzdžiai:
 • Kas yra sėkmingas projektas? Projekto tikslų hierarchija.
 • Kaip apibrėžti projektų apimtį?
 • Pokyčių ir problemų valdymas projektuose.
 • Įvertinimo (estimation) technikos.
 • Tvarkaraščio sudarymas, kritinio kelio metodas, tvarkaraščio valdymo technikos.
 • Rizikų valdymas.
 • Išmoktos pamokos projektuose.
 • Rolės ir atsakomybės projektinėje aplinkoje. Projektų savininkų reikšmė projektų sėkmei.
 • Komandos vystymosi etapai. Rolės komandoje.
 • Suinteresuotųjų šalių valdymas.
 • Komunikacija projektuose.
 • Pirkimų valdymas projektuose.
 • Lean ir agile projektų valdyme.
 • Programų valdymas.
 • Projektų portfelio valdymas.
 • Projektų vertės valdymas.
 • Darbas su Microsoft Project.
 • Projektų valdymo brandos modeliai, jų nustatymas ir kėlimas organizacijoje.

Atsiliepimai apie mokymus:

Saulius Šimkonis vedė projektų valdymo mokymus bei praktines sesijas Litgrid AB projektų vadovams, skyrių vadovams bei projektų komandų nariams. Panaudodamas praktines užduotis, Saulius puikiai moderavo diskusijas padėdamas identifikuoti organizacijos procesų patobulinimus. Su Sauliumi bendradarbiaujame esant poreikiui didinti kompetenciją Projektų valdymo srityje, bei gilinti praktines žinias konkrečiose temose.

Rozalija Gerenauskienė
Projektų kontrolės skyriaus vadovė, Litgrid

Saulius, vesdamas projektų valdymo mokymus vadovams, puikiai geba taikliai akcentuoti sritis, kurioms ši grandis turi skirti didžiausią dėmesį, siekiant sėkmingų projektinės veiklos rezultatų. Aiški mokymų struktūra, konkrečiai auditorijai pritaikytas turinys, gausūs praktiniai pavyzdžiai ir užduotys leidžia manyti, kad tai vieni geriausių mokymų vadovams, kokius teko patirti.

Ramūnas Severinas
PMO vadovas, SBA grupė

Projektų valdymo konsultacijos

Pirma konsultacija nemokama! SUSISIEKITE →
Projekto atstatymas
Projekto „atstatymas“

Kelis metus mano pareigos buvo Project Management Quality and Review Manager. Review Manager darbas buvo analizuoti projektus, patekusius į sudėtingas situacijas, siekiant surasti geriausią variantą ką daryti toliau. Projektui toliau vadovaudavo projekto vadovas, o aš padėdavau sukurti „projekto atstatymo“ planą ir sugrąžinti projektą į kontroliuojamą situaciją.

SUSISIEKITE, JEI:

 • Yra abejonių, kad svarbus projektas bus pabaigtas nurodytu laiku
 • Skirtingos šalys nevienodai supranta, kas bus sukurta projekto eigoje, o kas liks už apimties ribų
 • Sunku suprasti, koks buvo projekto progresas per paskutinį laikotarpį, kiek dar laiko ir biudžeto reikia projekto pabaigimu, kas ką turės padaryti projekto pabaigimui
Projekto tvarkaraščio parengimas
Projekto tvarkaraščio parengimas

Kelis metus dirbau Master Scheduller ir analizavau detalius projektų tvarkaraščius, kuriuos parengdavo 14 gerai kvalifikuotų projektų vadovų, ieškant tvarkaraščio optimizavimo būdų.

SUSISIEKITE, JEI:

 • Reikia pagalbos sudaryti ar optimizuoti konkretaus projekto tvarkaraštį
 • Reikia parengti tipinio projekto tvarkaraščio šabloną
Nuotraukos autorius Rima Auktštuolytė
Išmoktų pamokų sesijos

Dirbdamas PMO ir konsultuodamas organizacijas vedžiau nemažai išmoktų pamokų sesijų. „Išmoktas pamokas projektuose“ nagrinėjau ir savo daktaro disertacijoje.

SUSISIEKITE, JEI:

 • Norite kad būtų atlikta (pravesta) Išmoktų pamokų sesija projektui(-ams)
 • Norite apmokyti darbuotojus, kaip vesti efektyvias Išmoktų pamokų sesijas
Rizikų sesijos

Teko organizuoti rizikų valdymą projektų, programų ir portfelio lygiuose, spręsti iššūkius susijusius su „bendro rizikų vaizdo” pateikimu portfelio arba programos lygyje.

SUSISIEKITE, JEI:

 • Yra poreikis atlikti (pravesti) rizikų identifikavimo ir rizikų atsako planavimo sesiją
 • Pagerinti projektų, programų ar projektų portfelio rizikų valdymą

Projektų valdymo proceso sukūrimas arba tobulinimas

Turiu ilgametę projektų valdymo procesų vadovo patirtį ir esu padėjęs daugeliui organizacijų sukuriant ir gerinant projektų valdymo procesą.

Tyrimai rodo, kad organizacijos, kurių projektų valdymo branda yra aukštesnė, pasiekia geresnių finansinių rezultatų, aukštesnio klientų ir darbuotojų pasitenkinimo. 

Projektų valdymo proceso sukūrimas

Projektų valdymo proceso aprašymas – vienas būtinų žingsnių, siekiant gerinti organizacijos projektų valdymą. Jis leidžia priminti, kas ką turi atlikti, kokias suinteresuotas šalis įtraukti, kokius dokumentus užpildyti. Esu dirbęs projektų valdymo proceso vadovu ir padėjęs parengti projektų valdymo procesą daugeliui organizacijų.

SUSISIEKITE →
Projektų valdymo proceso tobulinimas

Iškilus projektų valdymo proceso tobulinimo iniciatyvai paprastai būna naudinga pritraukti Projektų valdymo procesų tobulinimui naudinga pritraukti nepriklausimą ekspertą. Jis gali padėti rasti vietas, kurias verta supaprastinti ir proceso elementus kuriuos verta tikslinti. Išorinė pagalba praverčia ir sudarant patobulinto proceso įdiegimo planą.

SUSISIEKITE →

Atsiliepimai apie projektų valdymo proceso kūrimą ir tobulinimą:

Jau seniai vystėme savo projektų valdymo procesą ir jis tapo pakankamai sudėtingas, darėsi sunkiau jo laikytis, buvo nelengva apmokyti naujus darbuotojus, Saulius Šimkonis padėjo supaprastinti mūsų projektų valdymo procesą, paliekant esminius elementus, vienareikšmiškus terminus, trumpesnį tekstą, aiškesnes roles ir atsakomybes.

Lina Melianienė
Investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja, Vilniaus miesto savivaldybė

Saulius padėjo sukurti projektų ir portfelio valdymo procesą, kurį naudojame jau daugiau, nei 8 metus. Aiški struktūra ir glaustas tekstas leido nesunkiai vystyti procesą pritaikant prie naujų poreikių.

Arnas Dūmanas
COO, Lietuvos oro uostai