Lina Melianienė. Investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja

Jau seniai vystėme savo projektų valdymo procesą ir jis tapo pakankamai sudėtingas, darėsi sunkiau jo laikytis, buvo nelengva apmokyti naujus darbuotojus,  Saulius  Šimkonis padėjo supaprastinti mūsų projektų valdymo procesą, paliekant esminius elementus, vienareikšmiškus terminus, trumpesnį tekstą, aiškesnes roles ir atsakomybes.